Na een periode van kijken hoe het zich ontwikkelt, zijn we tot de conclusie gekomen dat het project OnsDorpsWeb niet het resultaat, dat men voor ogen had, heeft bereikt.
Mede gezien de recente problemen in de software die zich hebben voorgedaan (en kennelijk nog niet afdoende zijn opgelost) en het teruglopen van het aantal actieve gebruikers hebben we besloten de werkzaamheden onzerzijds te staken.
Het zal wel nog een poos in de lucht zijn, maar we weten niet hoe lang.

We willen u allen bedanken voor het enthousiasme van de beginperiode.

Met vriendelijke groet
Jacques Rensen en Henk Penders


Beste gebruikers van ONSDORPSWEB.NL.

Een aantal jaren geleden was bij de dorpsraad in Koningsbosch een plan ontstaan om de communicatie en informatie binnen de gemeente Susteren te bevorderen middels de, toen nog, tamelijk nieuwe digitale snelweg. Vertegenwoordigers uit o.a. Koningsbosch, Nieuwstadt, Dieteren, Roosteren en St. Joost kwamen bij elkaar en zijn enthousiast aan de slag gegaan om dit te bewerkstelligen. 
Een werkgroep werd opgericht en er kwam subsidie van de Gemeente.

In 2008 werd de Stichting Ons DorpsWeb opgericht.
De bedoeling was dat het voor alle inwoners eenvoudig toegankelijk was. 
Er werd een bedrijf aangezocht dat eerder al een dergelijk project had opgestart.
Er werd in Koningsbosch een succesvolle presentatie gehouden voor een enthousiast publiek.

Nu een aantal jaren later blijkt dat het enthousiasme danig is afgenomen. 
We tellen heden nog slechts een klein aantal serieuze gebruikers.
Door veel andere aanbieders met gratis websites en applicaties als Facebook is de kans dat het aantal gebruikers eerder afneemt dan meer wordt. 
Hierdoor wordt de toekomst voor Onsdorpsweb er niet beter op en lijkt het zelfs ten dode opgeschreven.

Het onderhoud van de programmatuur en bijhouden van Back-ups, door het eerder genoemde bedrijf blijft natuurlijk geld kosten en de gemeentelijke subsidie is straks niet meer toereikend.
Daarom moeten we met pijn in het hart het einde aankondigen van OnsDorpsWeb.
We denken eraan om de website per december 2016 af te sluiten.
U heeft dus ruim de tijd om eventuele data van Onsdorpsweb over te zetten naar een andere provider. Indien nodig kunnen wij daarbij behulpzaam zijn.

Met vriendelijke groeten en dank voor de deelname in het project.
Henk Penders Jacques Rensen